ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί στο Taxisnet η εφαρμογή για την υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Έντυπο Ε20/TAXIS).

Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρη, η έναρξη υποβολής των οριστικών δηλώσεων των ανωτέρω αμοιβών ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου.

Η υποβολή της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014.

Θα ακολουθήσει διασταύρωση των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούμενες βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

SHARE