ΦΑΓΕ: Αυξήθηκαν τα έσοδα και οι πωλήσεις στο α΄εξάμηνο

fageΑύξηση εσόδων κατά 3,5% κατέγραψε η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ το πρώτο εξάμηνο, στα 339,2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας.  Στο ίδιο διάστημα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,7% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η εταιρία εμφάνισε σημαντική ενίσχυση του μικτού κέρδους κατά 8,7% στα 172 εκατ. δολ εξαιτίας κυρίως της μείωσης στις τιμές γάλακτος έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος κατά 3,4% στις ΗΠΑ και κατά 16,3% στην Ελλάδα.

Η βελτίωση της εικόνας του μικτού κέρδους είχε και θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της κερδοφορίας, η οποία ανήλθε σε 29,6 εκατ. δολ. (26,4 εκατ. ευρώ) έναντι 25 εκατ. δολ. (22,3 εκατ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξανόμενη πορεία στον όγκο πωλήσεων αποδίδεται εξ ολοκλήρου στις διεθνείς δραστηριότητες της γαλακτοβιομηχανίας, καθώς οι αγορές των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ιταλίας παραμένουν ανοδικές κατά 3,3%, 23,1% και 17,4% αντίστοιχα.

Όπως τονίζει η εταιρεία, η διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας σε συνδυασμό με την αλλαγή στη σύνθεση του μίγματος των προϊόντων στην κατεύθυνση της παραγωγής νέων κωδικών υψηλής αξίας, καθώς και η περαιτέρω διείσδυση στα νοικοκυριά και η αύξηση της διανομής αποτελούν τους κύριους λόγους που οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων των πωλήσεων εκτός Ελλάδος.

SHARE