Υποχρεωτικά από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια 4.699 εκπαιδευτικοί

Tο υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την λίστα του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τις κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα μετάταξης εκπαιδευτικών αφορά συνολικά 4.699 καθηγητές που θα μεταφερθούν υποχρεωτικά από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μετάταξης εκπαιδευτικών από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά:

• 3.859 καθηγητές σε οργανικές εκπαιδευτικές θέσεις

• 840 εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν διοικητικές θέσεις

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:

1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και

2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.

Από σήμερα και έως τις 23 Αυγούστου οι 4.699 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποχρεωτικά μετατάσσονται σε θέσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την μετάταξή τους. 

Παράλληλα, θα συνταχθεί αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα εξής κριτήρια: συνολική προϋπηρεσία, οικογενειακοί λόγοι, συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν και κατοχή επιπλέον πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού.

 

SHARE