ΥΠΟΙΚ: Τι απαντά για τις 1.700 “χαμένες υποθέσεις” φοροδιαφυγής

Σχετικά με δημοσιεύματα της Κυριακής περί 1.700 χαμένων υποθέσεων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει:

Πράγματι υπάρχει η διασταύρωση η οποία περιγράφεται και η οποία, διενεργούμενη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού πλάνου καταπολέμησης φοροδιαφυγής, είχε στοχεύσει 1.747 υποθέσεις.

Οι υποθέσεις αυτές, εμπλουτίστηκαν με συναφείς ελέγχους (συγγενείς κτλ.) και επεκτάθηκαν σε 2.680.

Οι υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν (από τα ειδικά συνεργεία, τα ΔΕΚ και τώρα το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) ανέρχονται σε πάνω από 500. Αυτές, είτε ολοκληρώθηκαν οριστικά είτε βρίσκονται σε στάδιο δικαστικής προσφυγής μετά τον έλεγχο. Έχουν βεβαιωθεί περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Το ΚΕΦΟΜΕΠ ως αρμόδιο για αυτούς τους ελέγχους, προχωράει τον έλεγχο ακόμη 300 τέτοιων υποθέσεων, με σκοπό την γρηγορότερη δυνατή ολοκλήρωσή τους.

Η εισπραξιμότητα των υποθέσεων αυτών, είναι περίπου στο 15% των βεβαιωθέντων.

Συνεπώς, δεν τίθεται κάποιο θέμα ολιγωρίας ή έλλειψης βούλησης στην ολοκλήρωση των ελέγχων, που από την φύση τους είναι πολύπλοκοι και σχετικά χρονοβόροι σε σχέση με άλλες πιο απλές υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Η εστίαση της Γ.Γ.Δ.Ε. στον έλεγχο των αδήλωτων εισοδημάτων είναι δεδομένη και θα ενταθεί όσο ο καιρός περνάει.

SHARE