Τ. Θωμόπουλος: Μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες τα NPLs

Την αισιοδοξία του για την έξοδο της χώρας από την παρατεταμένη κρίση, εξέφρασε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Τάκης Θωμόπουλος, μιλώντας στην ετήσια γενική της συνέλευση.

Επισήμανε ότι για να επανέλθει η οικονομία σε σταθερή τροχιά δυναμικής ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ειδικότερα είναι αναγκαία συνθήκη η επίσπευση των χρονοβόρων (10-20 χρόνια) δικαστικών διαδικασιών έως την ανέκκλητη απόφαση, και στην αλλαγή νοοτροπίας του κρατικού μηχανισμού, αγκαλιάζοντας τον πολίτη και επιχειρηματία και όχι να τον απομακρύνει.

Ο κ. Θωμόπουλος ανέφερε ότι η μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έγκειται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, που δημιουργούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε να μην αποτελέσουν τροχοπέδη, τόσο για τις επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος όσο και στη διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας.

Η στρατηγική προτεραιότητα που έχει δοθεί σε αυτόν τον τομέα από τις τράπεζες, σε συνδυασμό με την πλήρη ενεργοποίηση του αναβαθμισμένου θεσμικού πλαισίου, αναμένεται να παρέχουν ώθηση σε αυτή τη διαδικασία. Η ανάκαμψη της ρευστότητας είναι αλληλένδετη με την ανάκαμψη της οικονομίας και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης, προκειμένου να δημιουργήσουν, συνδυαστικά, βάσιμες προοπτικές χαλάρωσης ή άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη δεύτερη αξιολόγηση είπε ότι η ολοκλήρωση της, σε συνδυασμό με τη διασαφήνιση της μελλοντικής δημοσιονομικής στρατηγικής, καθώς και της στρατηγικής περαιτέρω μείωσης του μεσομακροπρόθεσμου κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, μπορούν να αποτελέσουν ορόσημα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την επιτάχυνση της διαδικασίας οικονομικής ανάκαμψης

SHARE