Τσίπρας – Μητσοτάκης βρέθηκαν για να …βριστούν και στο Σκοπιανό

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí óõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí ðñüåäñï ôçó ÍÝáò Äçìïêñáôßá ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç,ðñïêåéìÝíïõ íá ôïí åíçìåñþóåé ãéá ôéò åðáöÝò ôïõ óôï Íôáâüò, ÓÜââáôï 27 Éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

 

 

Όχι μόνο δεν βρέθηκε γλώσσα συννενόησης για το Σκοπιανό στη συνάντηση Τσίπρα -Μητσοτάκη, αλλά οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν, έβαλαν …μπουρλότοι με αλληλοκατηγορίες…

Μητσοτάκης για Σκοπιανό: O Αλέξης Τσίπρας δίχασε τους Έλληνες

 

Μαξίμου: Ανεύθυνος και τυχοδιώκτης ο Μητσοτάκης στο Σκοπιανό

SHARE