Τρ. Κύπρου: Σχέδιο εθελουσίας εξόδου για 1.000 υπαλλήλους

Η ηγεσία της Ενωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) συζήτησε χθες με τον υπουργό οικονομικών τη δυνατότητα παροχής σχεδίου εθελοντικής αφυπηρέτησης για 1000 υπαλλήλους της Τρ. Κύπρου, αναφέρει σημερινή εγκύκλιός της.

«Σε χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας της Οργάνωσής µας µε τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, συζητήθηκε το θέµα της παροχής Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης για τους συναδέλφους της Τράπεζας Κύπρου (περιλαµβάνει και τη Λαϊκή Τράπεζα). Επιδίωξη του Σχεδίου είναι να δοθεί η ευκαιρία να αποχωρήσουν µέχρι 1000 συνάδελφοι χωρίς να υποστούν µειώσεις τα Συνταξιοδοτικά ωφελήµατα τους (Ταµεία Προνοίας)», αναφέρει η εγκύκλιος.

«Το Σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει πρόνοια ότι σε περίπτωση κουρέµατος, τότε η ίδια η Τράπεζα θα καταβάλει µέσω Σχεδίου τέτοια αποζηµίωση που να υπερκαλύπτει το κούρεµα ούτως ώστε ο συνάδελφος να µην υποστεί ζηµιά».

«Ο Υπουργός Οικονοµικών αντιµετώπισε την εισήγηση της ΕΤΥΚ µε κατανόηση και υποσχέθηκε να τη στηρίξει και προς το διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου αλλά και σε κάθε αρµόδιο που θα εµπλακεί στο θέµα», αναφέρει η εγκύκλιος.

SHARE