Τραπεζοϋπάλληλοι: Προσφεύγουν στο ΣτΕ γιατί δεν έχουν πάρει το εφάπαξ

Μειωμένο, με καθυστέρηση τουλάχιστον έξι ετών θα πάρουν -και αν τελικά το πάρουν- το εφάπαξ τους από το ΤΑΥΤΕΚΩ οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίοι περιμένουν στην λίστα αναμονής.

Για το λόγο αυτό προσέφυγαν στο Συμβούλιο  της Επικρατείας, στρεφόμενοι κατά του Ταμείου. Οι 170 τραπεζοϋπάλληλοι έχουν εδώ και τέσσερα χρόνια αποχωρήσει από τη Εμπορική Τράπεζα και ακόμα ορισμένοι δεν έχουν πάρει καν την σύνταξή τους, ενώ όλοι δεν έχουν λάβει το εφάπαξ.

Η αρχική πρόβλεψη για καταβολή του εφάπαξ μόλις  υπέβαλαν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση, άλλαξε όταν  το ΤΑΥΤΕΚΩ (διάδοχος του ΤΑΠΕΤΕ) με απόφασή του τροποποίησε τον κανονισμό. Σύμφωνα με αυτόν το εφάπαξ, θα δίνεται πλέον μόλις εγκριθεί και εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης και πάντα σύμφωνα με την λίστα προτεραιότητας εξόδου από την Τράπεζα που  ήδη υπάρχει.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι, πέραν των νομικών επιχειρημάτων που επικαλούνται στην προσφυγή τους,  αναφέρουν ότι ήδη στην λίστα αναμονής είναι 115 συνάδελφοι τους και μετά ακολουθούν εκείνοι (170 άτομα), ενώ το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει σήμερα κεφάλαιο για να καταβάλει το εφάπαξ  μόνο σε 50 συνταξιούχους.

SHARE