Τράπεζες: 68.000 υπάλληλοι το 2008, 37.000 σήμερα

 

Το 2008 οι τραπεζουπάλληλοι ήταν 68.000,οι ελληνικές και ξένες τράπεζες 40 και τα λειτουργούντα υποκαταστήματα 4.130.

Σήμερα ο αριθμός των τραπεζουπαλλήλων έχει περιοριστεί στους 37.000,οι ελληνικές τράπεζες είναι μόλις 5 και τα υποκαταστήματα περίπου 2.000.

SHARE