Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων

Στις  8, 9 και 10 Απριλίου του 2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, οι ψήφοι, οι έδρες και τα ποσοστά κάθε παράταξης είναι τα εξής:

Συνεργασία για το Σύλλογο:  ψήφοι 479       έδρες 9        ( 93% )
Ε.Σ.Α.Κ.:                             ψήφοι  36        έδρες 0        ( 7% )

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές, συνήλθε στις 29 Απριλίου 2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος :                     Γεώργιος Γουγούλης                           Συνεργασία για το Σύλλογο
Γ. Γραμματέας :              Μάκης Τσιμρόγλου                             Συνεργασία για το Σύλλογο
Α΄ Αντιπρόεδρος :           Κωνσταντίνος Γιαπής                          Συνεργασία για το Σύλλογο
Β΄ Αντιπρόεδρος :           Πηνελόπη Τσαλιγοπούλου                   Συνεργασία για το Σύλλογο
Αναπλ. Γραμματέας :       Σάββας Πρίτσος                                 Συνεργασία για το Σύλλογο
Ταμίας :                         Χρήστος Δεσποτάκης                          Συνεργασία για το Σύλλογο
Μέλη :                           Ανδρέας Μαντζαβάς                            Συνεργασία για το Σύλλογο
Βάνα Πασσά                                      Συνεργασία για το Σύλλογο
Θεόδωρος Φουτάκης                          Συνεργασία για το Σύλλογο

SHARE