Τράπεζα Πειραιώς: Ποιοι συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την 16.04.2014 απέκτησαν μετοχές εκδόσεώς της, λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, οι εξής:

– Η εταιρεία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», 70.104 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 119.176,80 ευρώ. Η εταιρεία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο & Co-CEO της Τράπεζας.

– Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, 29.210 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 49.657,00 ευρώ .

– Η κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας, 3.797 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 6.454,90 ευρώ.

– Ο κ. Αθανάσιος Αρβανίτης του Μάρκου, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, 17.526 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 29.794,20 ευρώ.

– Ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας, 5.842 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 9.931,40 ευρώ.

– Ο κ. Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας, 58.420 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 99.314,00 ευρώ.

– Η κ. Μαρία Ζαπάντη του Αντωνίου, Εταιρικός Γραμματέας, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικής Γραμματείας Δ.Σ. της Τράπεζας, 5.842 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 9.931,40 ευρώ.

– Ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος & Co-CEO της Τράπεζας, 171.825 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 292.102,50 ευρώ.

– Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Ειδικός Σύμβουλος της Τράπεζας, 17.181 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 29.207,70 ευρώ.

– Η κ. Ευτυχία Κασελάκη του Προκοπίου, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, 34.369 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 58.427,30 ευρώ.

– Ο κ. Χρήστος Κουμουνδούρος του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας, 3.435 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 5.839,50 ευρώ.

– Ο κ. Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της Τράπεζας, 58.420 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 99.314,00 ευρώ.

– Ο κ. Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, 11.684 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 19.862,80 ευρώ.

– Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Παύλου, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, 13.746 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 23.368,20 ευρώ.

– Ο κ. Γεώργιος Πετρής του Παναγιώτη, Head Κεντρικού Λογιστηρίου / Πληρωμών της Τράπεζας, 351 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 596,70 ευρώ.

– Ο κ. Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας, 584.200 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας συνολικής αξίας 993.140,00 ευρώ.

– Ο κ. Σωτήριος Συρμακέζης του Χρήστου, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, 1.718 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 2.920,60 ευρώ.

– Ο κ. Σοφοκλής-Στέφανος Φράγκος του Στυλιανού, Ειδικός Σύμβουλος της Τράπεζας, 87.630 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 148.971,00 ευρώ.

SHARE