Τράπεζα Πειραιώς: Ντεμπούτο για τις νέες μετοχές στο ΧΑ

Σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των 1.029.411.764 νέων μετοχών της τράπεζας Πειραιώς που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,75 δις. ευρώ.

Η αγορά αναμένει μεγάλη αύξηση της μεταβλητότητας και του όγκου στη μετοχή τόσο λόγω της εισαγωγής των νέων τίτλων όσο και του rebalancing στον MSCI, τον FTSE All World Indeχ και τους εγχώριους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Στον FTSE Large Cap 25 το ποσοστό επί της κεφαλαιοποίησης που θα υπολογίζεται πλέον είναι στο  33% έναντι 19% που ήταν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι καθαρές εισροές από αμοιβαία κεφάλαια παθητικής διαχείρισης στη μετοχή αναμένεται ότι θα φτάσουν στα 130 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης της στάθμισης στον MSCI Greece και σε  11 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης στον FTSE All World.

SHARE