Τράπεζα Πειραιώς: Βελτιώνεται σταδιακά η ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα περσινά αποτελέσματα αποτελέσματα της ετήσιας μελέτης κλαδικής αξιολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ανέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης.

Στη φετινή έκδοση της Τρ. Πειραιώς επιβεβαιώνεται η θετικότερη πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων, βασιζόμενη σε δείγμα άνω των 17 χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας το 2015.

Η τάση σταθεροποίησης των κλαδικών επιδόσεων που είχε καταγραφεί το 2014 αποκτά μεγαλύτερη δυναμική καθώς ένας σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας παρουσίασε αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης αξιολόγησης κλαδικών επιδόσεων BIC Index διαμορφώθηκε στις 40,5 μονάδες έναντι των 38,8 μονάδων του 2014 ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των διαστάσεων της αποδοτικότητας και της ρευστότητας και της σταθεροποίησης της διάρθρωσης κεφαλαίων.

Το 2015 καταγράφηκε η καλύτερη τιμή του BIC Index από τη στιγμή κατάρτισής του, με την προηγούμενη υψηλότερη βαθμολογία να εμφανίζεται προ κρίσης το 2007 στις 40,4 μονάδες.

Ενδεικτικό της θετικής δυναμικής της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ότι η μέση βαθμίδα αξιολόγησης το 2015 ανήλθε πλέον σε “a ”, φθάνοντας το επίπεδο του 2007 από “b” το 2014 ,ξεπερνώντας κατά πολύ το “c ” την τριετία 2010 -2012.

Ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον το 2015 τις καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν «μη -παραδοσιακοί» κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή κλάδοι της μεταποίησης όπως της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, της παραγωγής βασικών μετάλλων και της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και κλάδοι των υπηρεσιών όπως όπως του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Στον αντίποδα, οι χειρότερες επιδόσεις καταγράφηκαν σε κλάδους σχετικούς με την ιδιωτική κατανάλωση όπως οι κλάδοι της ψυχαγωγίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της κατασκευής επίπλων και των καπνικών προϊόντων.

Η θετική αυτή εικόνα των ΜμΕ είναι μεν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ωστόσο οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν σταματήσει.

Η επιχειρηματικότητα φαίνεται πως έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά και εκκαθάρισης, καταλήγει η Τρ. Πειραιώς.

SHARE