Τράπεζα Πειραιώς: Απορρίφθηκε η αμφισβήτηση της IRF για μεταβίβαση μετοχών της MIG

Απορρίφθηκε  από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της IRF European Finance ως προς την αμφισβήτηση της κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς σε 100.400.000 μετοχές εκδόσεως της MIG.

Όπως αναφέρει η Τρ. Πειραιώς σε ανακοίνωσή της, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με απόφασή του (αριθμός 3162/2015) απέρριψε αίτηση της εταιρείας “IRF European Finance ως προς την αμφισβήτηση της κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς σε 100.400.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρίας “Marfin Investment Group ΑΕ” και ως εκ τούτου έπαυσε να ισχύει η αρχικά χορηγηθείσα στην εταιρεία IRF προσωρινή διαταγή.

SHARE