Τράπεζα Πειραιώς: Ανασυγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ

piraeus new

Η τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την ανασυγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας στις 6 Μαΐου.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δ.Σ.– Μιχαήλ Σάλλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι
-Σταύρος Λεκκάκος -Νικόλαος Χριστοδουλάκης

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
-Απόστολος Ταμβακάκης

Εκτελεστικά Μέλη
-Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO -Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη
-Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ευτύχιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ιάκωβος Γεωργάνας , Μη Εκτελεστικό Μέλος -Στυλιανός Γκολέμης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Χαρίτων Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Πέτρος Παππάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Βασίλειος Φουρλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:
-Αικατερίνη Μπερίτση, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
-Γεράσιμος Τσιαπάρας , Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου

SHARE