Τράπεζα Κύπρου: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

kyprou

[UPD] Ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το InBusinessNews το 87,49% των μετόχων που παρίσταντο ή εκπροσωπούντο ψήφισε “ναι” και το υπόλοιπο 12,51% “όχι”.

Όπως μεταδίδει το stockwatch, με βάση τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώνεται από €4,767,759,272.00 διαιρεμένο σε 4,767,759,272 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1.00 έκαστη, σε €476,775,927.20 διαιρεμένο σε 4,767,759,272 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη, και το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο από €4,755,710,678.00 διαιρεμένο σε 4,755,710,678 πλήρως εξοφληθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη, σε €475,571,067.80 διαιρεμένο σε 4,755,710,678 πλήρως εξοφληθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις συνήθεις μετοχές που αποτελούν το εγκεκριμένο και το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, από €1,00 σε €0,10.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ

Συνέλευση σταθμός – Καλείται να εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου

Από τα πληρεξούσια δικηγόρων και λογιστών κρίνεται σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1 δισ. της Τράπεζας Κύπρου, με το αποτέλεσμα να είναι αβέβαιο παρά την αισιοδοξία που επικρατεί εντός του οργανισμού.

Η έκτακτη συνέλευση των μετόχων καλείται να αποποιηθεί τα δικαιώματα των υφιστάμενων μετόχων προς όφελος των νέων, και να ανοίξει το δρόμο για ριζική μετοχική και διοικητική αναδόμηση του οργανισμού.

Όπως μεταδίδει το StockWatch, με την αύξηση κεφαλαίου, που θεωρείται η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Κύπρο, η Τράπεζα θα έχει ίδια κεφάλαια 15,6%. Θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το ακραίο σενάριο των stress tests Οκτωβρίου και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των καταθετών.

Στα ανώτερα δώματα της Αγίας Παρασκευής είναι διάχυτη η εκτίμηση ότι εύκολα ή δύσκολα θα εγκριθεί η έκδοση κεφαλαίου, παρά τις αντιδράσεις από μερίδα των υφιστάμενων μετόχων, που θεωρούν την τιμή έκδοσης των 24 σεντ, ιδιαίτερα χαμηλή.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε χθες κέρδη €81 εκ., με βελτίωση των εσόδων, σχετική σταθεροποίηση των καταθέσεων και αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου.

Για να εγκριθεί η έκδοση κεφαλαίου, και η συμμετοχή μετόχων όπως του hedge fund του Wilbur Ross και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ τουλάχιστον το 75% των μετοχών που θα δηλωθεί ότι εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Το κυπριακό κράτος ελέγχει, έμμεσα, το 18,1% των μετοχών, μέσω της αρχής εξυγίανσης που διαχειρίζεται τα δικαιώματα ψήφου της Λαϊκής Τράπεζας, στην Τρ. Κύπρου και είναι βέβαιο ότι θα ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου.

Οι ρώσοι όμως μέτοχοι της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αναγκαστική μετατροπή των καταθέσεων τους σε κεφάλαιο, φαίνεται να είναι διχασμένοι ή αδιάφοροι, δημιουργώντας σχετική αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα.

Δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν ξένους μετόχους έχουν ήδη ταχθεί υπέρ και κατά της έκδοσης.

Σημαντικό ρόλο για την έκβαση της συνέλευσης αναμένεται να διαδραματίσει η στάση που θα τηρήσει, εκ μέρους των πελατών του, το δικηγορικό γραφείο του Χριστόδουλου Βασιλειάδη.

Το γραφείο, που σε προηγούμενες συνελεύσεις είχε πληρεξούσια για το 8,6% των ψήφων, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του.

Ο κ. Βασιλειάδης αρκέστηκε να αναφέρει στη StockWatch ότι ο ίδιος, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι πελάτες του θα ενεργήσουν με γνώμονα το συμφέρον της Τράπεζας, των μετόχων της, της οικονομίας και της χώρας.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι είχαν ευκαιρία συμμετοχής στην έκδοση μέσω ρήτρας clawback, που τους έδινε το δικαίωμα ανάκτησης μέχρι 20% της έκδοσης. Τελικώς, επένδυσαν κοντά στα €100 εκ., παρά το ότι η τιμή προσφοράς είναι περίπου στο μισό της λογιστικής αξίας της Τράπεζας.

Σε περίπτωση επιτυχίας της έκδοσης, σημαντικό ποσοστό στην Τράπεζα θα αποκτήσει το hedge fund του κ. Ross και των πελατών του. Κατά τη συνέλευση, θα τεθεί ψήφισμα για εξάλειψη της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης συμβούλων στα 75 έτη, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για συμμετοχή του κ. Ross στο ΔΣ της Τράπεζας.

Μεγαλομέτοχος της τράπεζας θα καταστεί επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με παρουσία που θεωρείται από την κυπριακή κυβέρνηση σημαντική για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Κατά της αύξησης έχει ταχθεί η κυπριακή εκκλησία και οι παλαιοί μέτοχοι, των οποίων τα ποσοστά εξανεμίστηκαν μετά το bail-in των καταθετών, το Μάρτιο του 2013. Σήμερα κατέχουν λιγότερο από το 1% της Τράπεζας.

SHARE