Το τελικό υπόδειγμα για τα stress test δημοσιοποίησε η EBA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το τελικό υπόδειγμα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στο εν λόγω έγγραφο περιγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην άσκηση. Ειδικότερα, τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν -τόσο στο βασικό σενάριο όσο και στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων- θα καλύπτουν:
-Τη σύνθεση του κεφαλαίου των τραπεζών
-Τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού ((Risk Weighted Assets – RWAs)
-Κέρδη και ζημιές
-Την έκθεση των τραπεζών στο κρατικό χρέος
-Τους πιστωτικούς κινδύνους και την τιτλοποίηση.

Για πρώτη φορά η EBA θα ανακοινώσει τον κύριο βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 με πλήρη εφαρμογή (fully loaded CRR/CRD4 Common Equity Tier 1 – CET1) για την κάθε τράπεζα.

Η Αρχή σημειώνει ότι το υπόδειγμα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα θα βοηθήσει τους φορείς της αγοράς να κατανοήσουν καλύτερα τα στοιχεία που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες.

Σημειώνεται ότι στην άσκηση η EBA θα λειτουργήσει σαν ο βασικός κόμβος για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες συγκεντρώνοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Τα φετινά stress tests διενεργούνται στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των ισολογισμών και της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών προτού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο.

SHARE