Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, με την υποστήριξη εταιρείας διεθνούς κύρους και μέσω ανοιχτής διαδικασίας, επέλεξε στελέχη με μακρά εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον της ακίνητης περιουσίας, τα οποία διαθέτουν συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία για να οδηγήσουν την ΕΤΑΔ στο νέο της ρόλο, ως η εταιρεία που διαχειρίζεται και αξιοποιεί ένα μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε την ακόλουθη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ:

1. Γιάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Γιώργος Τερζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Πολυχρόνης Γριβέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Γιάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς αυτή την κατεύθυνση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει και θα υλοποιήσει το Επιχειρηματικό Πλάνο της ΕΤΑΔ, με βασικές προτεραιότητες την ωρίμανση και βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, όπως και την αύξηση των εσόδων της, στόχοι οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

 

SHARE