Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ

 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει ως εξής:

 1. Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 2. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 3. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 4. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος
 5. Ιωάννης Εμίρης του Μηνά, μη εκτελεστικό μέλος
 6. Δημήτριος Καραϊσκάκης του Θωμά, εκτελεστικό μέλος
 7. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Νικόλαος Μυλωνάς του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος
 11. ΠόλαΧατζησωτηρίου του Νεάρχου, μη εκτελεστικό μέλος
 12. Διονύσιος Χριστόπουλος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος

 

SHARE