Το κράτος χρωστάει στους ιδιώτες 5,435 δισ. ευρώ

Αποτέλεσμα εικόνας για το κρατος χρωστάει

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, συνολικά στο τέλος Ιουλίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες έφτασαν στα 5,435 δισ. ευρώ, έναντι 5,092 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν. Οι οφειλές του στενού και ευρύτερου δημοσίου εκτός φόρων αυξήθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ (από τα 3,840 δισ. ευρώ στα 3,914 δισ. ευρώ), ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 269 εκατ. ευρώ ( από τα 1,252 δισ. ευρώ στα 1,521 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Πάντως, στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

SHARE