Alpha Bank: Το ενημερωτικό δελτίο για τους μετόχους και την αύξηση κεφαλαίου

Η Alpha Τράπεζα A.E. (η “Τράπεζα”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι, από 9.5.2013, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 2.5.2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το “Ενημερωτικό Δελτίο”) αναφορικά με την αποφασισθείσα στην (από 16.4.2013) 2α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εξειδικευθείσα στην από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, Αύξηση, ως κατωτέρω ορίζεται, καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκ της Αυξήσεως νέων κοινών μετοχών και των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών της Τραπέζης του ν. 3864/2010 (τα “Warrants”) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στην από 16.4.2013 2α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και με την από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η “Αύξηση”): (i) με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 550 εκατ. και έκδοση και διάθεση έως και 1.250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή (και ειδικότερα, για το ποσό έως Ευρώ 457,1 εκατ. με την άσκηση δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,944456 νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και δικαιώματος προεγγραφής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έως Ευρώ 92,9 εκατ. με τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο με ιδιωτική τοποθέτηση και περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως), και (ii) με εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) και εκδόσεως του Eυρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και διάθεση νέων, κοινών, ονομαστικών αΰλων μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Eυρώ 0,30 η κάθε μία και τιμής διαθέσεως Eυρώ 0,44, ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, χωρίς τη χορήγηση δικαιωμάτων προτιμήσεως, ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης. Συνολικά εκ της Αυξήσεως θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Eυρώ 0,30 και τιμής διαθέσεως Eυρώ 0,44 για κάθε νέα μετοχή και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους Eυρώ 4.571 εκατ. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η τιμή διαθέσεως δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

Για το μέρος της Αυξήσεως με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως ύψους Eυρώ 457,1 εκατ. υφίσταται εγγύηση καλύψεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.5 του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση, παρατίθενται στις ενότητες 6.3.2 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει ως ακολούθως:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
2.5.2013 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2.5.2013 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.
9.5.2013 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου.
9.5.2013 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).
9.5.2013 Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
13.5.2013 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.
15.5.2013 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση Κεφαλαίου (record date).
16.5.2013 Πίστωση από την Ε.Χ.ΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
17.5.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
27.5.2013 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
31.5.2013 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
3.6.2013 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
4.6.2013 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των Warrants.
4.6.2013 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.
7.6.2013 Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών και των Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
10.6.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των Warrants.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα υποχρεούται εκ του νόμου να προβεί στη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2013 έως την 31.5.2013, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στην Αύξηση εάν τελικώς η κάλυψη του με μετρητά καλυπτόμενου σκέλους υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 257,1 εκατ., δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (το οποίο θα περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2013), σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3401/2005.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Για τη διαδικασία της Αυξήσεως και το χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεώς της, θα ακολουθήσουν οι εκ του νόμου οριζόμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Οι νέες μετοχές και τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών και των Warrants στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 2.5.2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (Ι) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (ΙΙ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (ΙΙΙ) της Τραπέζης (www.alpha.gr) στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών/Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2013», από την 9.5.2013, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα Καταστήματα της Alpha Bank και της Εμπορικής Τραπέζης στην Ελλάδα.

 

SHARE