Τι ισχύει για τον αναβαλλόμενο φόρο σε τράπεζες και φαρμακευτικές εταιρείες

 

Η διάταξη προβλέπει ότι οι τράπεζες αλλά και οι άλλες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους ( PSI+) μπορούν να συμψηφίσουν την ζημιά τους σε 30 ισόποσες δόσεις…

ΑΛΛΑ απαλείφθηκε η ρύθμιση που προέβλεπε ότι σε περίπτωση που δεν έχουν σε μια χρήση κέρδη, η απαίτηση να μεταφέρεται στο μέλλον και να συμψηφίζεται με φόρο μελλοντικών χρήσεων.

ΕΤΣΙ οι τράπεζες αν έχουν κέρδη θα συμψηφίζουν την ζημιά και σε χρήσεις που δεν θα έχουν απλά θα χάνουν οριστικά το δικαίωμα συμψηφισμού.

ΑΥΤΟ όμως δεν επιτρέπει στην ΤτΕ να αναγνωρίσει πλήρως τον αναβαλλόμενο φόρο στα εποπτικά κεφάλαια, παρά μόνο ως το 10% του Core Tier I, κάτι που ισχύει ήδη σήμερα.

ΑΠΟ την άλλη, οι τράπεζες θα μπορούν σε βάθος 30ετίας να συμψηφίσουν το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς από το PSI και επομένως να δημιουργήσουν νέα κεφάλαια αφού δεν θα πληρώνουν φόρο.

ΧΑΜΕΝΕΣ για άλλη μια φορά, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις τα ομόλογα των οποίων κουρεύτηκαν, όπως, για παράδειγμα, οι φαρμακευτικές, οι οποίες έχουν κέρδη και θα μπορούσαν να συμψηφίσουν την ζημιά από το PSI+ σε βάθος πενταετίας.

SHARE