Τι απαντά ο Φ. Καραβίας στις αθλιότητες αυτών που εκμεταλλεύονται τα Paradise Papers

Τα κοράκια που εδώ πάνε και μέρες εκμεταλλεύονται τις αποκαλύψεις των Paradise Papers, βάλλουν κατά δικαίων και αδίκων.  Εδώ και μέρες έχει κυκλοφορήσει  το όνομα του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Φ. Καραβία για συμμετοχή σε offshore εταιρεία.

Πρόκειται για μια άθλια εκμετάλλευση από ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι είναι offshore εταιρεία και τι είναι φοροδιαφυγή.

Σήμερα στο Έθνος, ο Φ. Καραβίας απαντά ως εξής στα σχετικά δημοσιεύματα:

Σε ερώτημα που τέθηκε στον Φωκίωνα Καραβία για τη συμμετοχή του στην Aloga ο ίδιος απάντησε: «Την χρονική περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Νοέμβριο 2013 (8 μήνες), συμμετείχα στη επενδυτική εταιρεία Aloga Ltd. κατέχοντας μετοχές τύπου Β (μετοχές άνευ δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άνευ δικαιώματος ψήφου). Οι μετοχές μου ανέρχονταν στο 1.5% περίπου, των συνολικών μετοχών της εταιρείας». Όπως ανέφερε ο κ. Καραβίας στις απαντήσεις που έδωσε, η συμμετοχή του στην Aloga προέκυψε λόγω της φιλικής σχέσης που είχα με ένα εκ των ιδρυτών της. «Τον κ. MC, διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων, αμερικανό, και πρώην συνάδελφο μου στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2012, δηλαδή 16 μήνες πριν τη συμμετοχή μου στην εταιρεία, έμβασα στον κ. MC, ποσό περίπου €77.000, ως δάνειο μεταξύ φίλων, κατόπιν παράκλησης του για την ενίσχυση της τότε νέας του επιχειρηματικής προσπάθειας την οποία ασκούσε ατομικά».

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, ο MC αποφάσισε να μετεξελίξει την ατομική του δραστηριότητα σε εταιρική μορφή και ίδρυσε την Aloga «με σκοπό επενδυτικές και στοιχηματικές τοποθετήσεις κεφαλαίων με χρήση αλγορίθμων. Σε αυτή συμμετείχαν και άλλα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα προς τον κ. MC. Στο πλαίσιο αυτό, μου ζήτησε το δάνειο να εξοφληθεί με μετοχές της εταιρείας αντί μετρητών, πρόταση την οποία αποδέχτηκα τον Απρίλιο του 2013 στην προσπάθεια μου να τον διευκολύνω περαιτέρω. Στην εταιρεία δεν έμβασα ποτέ κανένα ποσό ούτε είχα οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη».

Όσον αφορά το γιατί επιλέχθηκαν οι Βερμούδες για έδρα της Aloga, ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι η σύσταση της εταιρείας δεν ήταν δική του ου απόφαση αλλά των ιδρυτών της. «Ουδεμία συμμετοχή είχα στη διοίκηση και στα όργανα (διοικητικό συμβούλιο ή γενική συνέλευση) της εταιρείας».

Στα στοιχεία των αρχείων της Appleby, ο Φωκίων Καραβίας συνδεόταν με δύο ελληνικές διευθύνσεις. Η μία ήταν αυτή της κατοικίας του. Η άλλη ήταν σε γραφεία της Eurobank στο κέντρο της Αθήνας. H Eurobank, ως οντότητα, δεν εμφανίζεται να συμμετέχει στην Aloga σύμφωνα με τα στοιχεία της διαρροής.

Σε ερώτημα που του τέθηκε εάν είχε δηλώσει εκτός από την κατοικία του και τα γραφεία της Eurobank στο κέντρο της Αθήνας ως διεύθυνση επικοινωνίας, αλλά και εάν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ της τράπεζας και της Aloga, ο κ. Καραβίας ανέφερε: «Δεν είναι ακριβές ότι είχα δηλώσει ως διεύθυνση επικοινωνίας τα γραφεία της Eurobank. Ως διεύθυνση επικοινωνίας είχα δηλώσει μόνο την κατοικία μου. Ωστόσο, στα στοιχεία που μου ζητήθηκαν να δηλώσω (personal declaration) κατά την απόκτηση των μετοχών περιλαμβάνονταν η επωνυμία και η διεύθυνση του εργοδότη μου. Καμία σχέση δεν υφίσταται μεταξύ της Eurobank και της Aloga Ltd.»

Ο κ. Καραβίας ανέφερε επίσης ότι τον Νοέμβριο του 2013, οκτώ μήνες αφού απέκτησε μετοχές της Aloga, τις πούλησε με ζημία. «Έκτοτε, ουδεμία σχέση διατήρησα με την εταιρεία. Όλες οι σχετικές συναλλαγές είναι πλήρως εναρμονισμένες με την φορολογική νομοθεσία και τεκμηριώνονται από παραστατικά, τα οποία, όπως είναι αυτονόητο, τελούν στη διάθεση των φορολογικών αρχών », κατέληξε.

 

 

SHARE