Τηλέτυπος: Εγκρίθηκε από την Ε.Κ. το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών

Το περιεχόμενο του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου της Τηλέτυπος για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα ενέκρινε τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τα μέλη του ΧΑ καθώς και τις εισηγμένες εταιρίες.

Επίσης ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας «Euroaxion Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» με έδρα στο Δήμο Αιγάλεω κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, περίπτωση (γ), του άρθρου 39 του ν.3606/2007.

SHARE