Τεχνικές Εκδόσεις: Παραχωρεί τον τίτλο του περιοδικού “4τροχοί”

Τη σύναψη συμβάσεως παραχώρησης του τίτλου περιοδικού «4τροχοί» με ελληνική εκδοτική εταιρεία ανακοίνωσε η «Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ». Η σύμβαση είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχου εσόδων, για αλλά πέντε έτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για την εταιρεία, δοθέντος ότι αυτή θα λαμβάνει, χωρίς να πραγματοποιεί καμία δαπάνη, το 7% των καθαρών εσόδων του περιοδικού, δημιουργώντας πρόσοδο, που θα κατευθύνεται στη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών της εταιρείας, ενώ παράλληλα, θα διαφυλάσσεται πλήρως η εμπορική αξία του τίτλου.

SHARE