Τέλη Κυκλοφορίας: Τα μεταχειρισμένα από το εξωτερικό πληρώνουν εφέτος άλλα ποσά

Το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα τέλη κυκλοφορίας 2017 έμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2016 ανά κατηγορία οχήματος, ωστόσο για έναν σχετικά μικρό αριθμό οχημάτων υπήρξε κατάταξη σε άλλη κατηγορία τελών λόγω της υποχρέωσης της χώρας για συμμόρφωση με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 46 ν. 4410/2016).

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διευκρινίζει συγκεκριμένα ότι η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000. Ειδικότερα, όπως αναφέρει, από αυτά, για τα 41.978 υπήρξε μείωση των τελών κυκλοφορίας, για τα 60.234 δεν υπήρξε μεταβολή και για τα 31.854 υπήρξε αύξηση.

 

SHARE