ΤΧΣ: Προκήρυξη για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου – Τα κριτήρια

Την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία του οποίου δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση “το Ταμείο αναζητά Διευθύνοντα Σύμβουλο προς πλήρωση κενωθείσας θέσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος και θα προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα επιλεγεί από μία ειδική επιτροπή (την «Επιτροπή Επιλογής»).
Ο διορισμός του θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group”.

Ανακοίνωση

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2017.

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
– Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά
– Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων
– Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να έχει άριστες διοικητικές δεξιότητες, υψηλού επιπέδου διαπραγματευτικές ικανότητες, ευρεία κατανόηση επιχειρηματικών θεμάτων, επαγγελματική ηθική και ανεξαρτησία
– Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διοριστεί υπό τον περιορισμό της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό τους να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση

Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις

1. Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 1η Ιουνίου 2015
2. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση[email protected] ή, με συστημένη επιστολή προς: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπ’ όψιν Egon Zehnder, Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

SHARE