ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ: Τι ισχύει σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο

Στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την άρση του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων, αναφέρεται η γνωμοδότηση του επιβλέποντα το οικονομικό έγκλημα αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νίκου Παντελή.

Η γνωμοδότηση προκλήθηκε από ερώτημα της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών. Το ερώτημα αφορά την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την παροχή στοιχείων από τις Τράπεζες σε εντεταλμένους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, όταν αυτοί διενεργούν φορολογικούς ελέγχους.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, σημειώνει ότι για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την παροχή στοιχείων σε εντεταλμένους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών όταν διενεργούν ελέγχους για «τον προσδιορισμό, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Δημοσίου»ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και όχι οι διατάξεις του καταργημένου άρθρου 66 του νόμου 2238/1994, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3943/2011.

Αυτό σημαίνει ότι άρση του τραπεζικού απορρήτου κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων γίνεται κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Εσόδων χωρίς να απαιτείται πράξη του Εισαγγελέα Γενικού Εγκλήματος για άρση του τραπεζικού απορρήτου.

SHARE