ΤΡΑΠΕΖΕΣ – BAIL IN: Επισημοποιείται το “κυπριακό μοντέλο” με πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο

 

Η επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε προσχέδιο ψηφίσματος βάσει του οποίου προστατεύονται μόνο οι τραπεζικές καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Καταθέσεις άνω των 100.000 θα είναι ευάλωτες σε ζημίες σε περίπτωση που η εν λόγω τράπεζα τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, κατά το παράδειγμα του bail in της Κύπρου.

Με το σχέδιο παράσχεται προστασία των διασφαλισμένων καταθετών σε παρεμβάσεις για τη διάσωση τραπεζών ενώ έκθετοι μένουν οι μεγαλοκαταθέτες.

Το προσχέδιο προβλέπει ότι οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2016. Βάσει αυτών, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή στήριξης μίας τράπεζας, αρχικά θα εξαντληθούν όλες οι άλλες επιλογές όπως οι μέτοχοι και ομολογιούχοι των τραπεζών. Εάν αυτό δεν αρκεί, τότε θα υπάρξει συμμετοχή και των καταθέσεων που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ.

«Η περίπτωση της Κύπρου δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες για να καταστούν οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι και τελικά οι καταθέτες υπόλογοι για το λογαριασμό» αναφέρει η ανακοίνωση της επιτροπής.

 

SHARE