ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Χάνουν το τρένο για την πάμφθηνη χρηματοδότηση της ΕΚΤ

Τα περίπου 250 δισ. ευρώ που θα “ρίξει” η ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα – από ένα σύνολο περίπου 850 δισ. ευρώ – δεν θα φτάσουν ποτέ στις ελληνικές τράπεζες καθώς τα κρατικά ομόλογα που έχουν στην διάθεσή τους οι τελευταίες είναι χαμηλής διαβάθμισης και δεν είναι αποδεκτά ως εγγυήσεις για την απορρόφηση των φθηνών τετραετούς διάρκειας δανείων που μοιράζει ο Μ. Ντράγκι.

Η προηγούμενη απόφαση της ΕΚΤ, η οποία με βάση τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων από την τρόικα, είχε επιτρέψει την αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες λήγει σε λίγους μήνες και δεν έχει ανανεωθεί.

Ο αποκλεισμός από την χρηματοδότηση αυτή θα πλήξει τις τράπεζες που χάνουν μια ευκαιρία να δανειστούν πάμφθηνα αλλά και την πρόθεση τους να χορηγήσουν δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα και τις ελληνικές επιχειρήσεις που τόσο τα έχουν ανάγκη.

SHARE