ΤΡΑΠΕΖΕΣ – Φωκίων Καραβίας: Επενδύσεις, κοινωνική συνοχή

 

Η χώρα μας βιώνει συνθήκες παρατεταμένης πιστωτικής πίεσης και αβεβαιότητας που διαβρώνουν την πραγματική οικονομία. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο χρόνος αποτελεί κρίσιμη παράμετρο. Είναι άμεση η ανάγκη για ρεαλιστική συμφωνία με τους θεσμικούς μας εταίρους, που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού φάσματος, όπως σε Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρο, που σήμερα αφήνουν πίσω τους το τέλμα της κρίσης και διαμορφώνουν ένα πιο αισιόδοξο αύριο. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη, η οποία προϋποθέτει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής, εξωστρέφεια και προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων. Οι μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω σταθερής αναπτυξιακής πορείας. Προϋπόθεσή της είναι μια ταχεία συμφωνία μακράς πνοής που θα απομακρύνει οριστικά κάθε αμφισβήτηση της συμμετοχής μας στην ευρωζώνη. Η Eurobank, τράπεζα της ανάπτυξης και της δυναμικής επιχειρηματικότητας, προετοιμάζεται ήδη για αυτή την επόμενη μέρα, η οποία ελπίζω πως είναι κοντά.

 

SHARE