ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Το μεγάλο στοίχημα της αναδιάρθρωσης

Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ήδη θέσει επί τάπητος και επεξεργάζονται τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Οι τράπεζες καλούνται να προχωρήσουν στην πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και στη σταδιακή μείωση της έκθεσής τους στη ΝΑ Ευρώπη, την επόμενη τριετία.

Η τρόικα πιέζει για πώληση ζημιογόνων θυγατρικών, όπως είναι οι περισσότερες στα Βαλκάνια, ενώ ζητεί επίσης, χωρίς να το επιβάλλει, και την αξιοποίηση κερδοφόρων θυγατρικών, όπως της Finansbank.

Γενικότερα πάντως οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ που επιβάλλουν τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων από τις υπόλοιπες μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούν την ανακεφαλαιοποίηση, ταχείες προβλέπονται οι διαδικασίες μείωσης των εργαζομένων και των καταστημάτων των τραπεζών.

Όλες οι τράπεζες και ειδικά αυτές που προχώρησαν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στο κλείσιμο αρκετών υποκαταστημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 450 έως 500 έως τις αρχές του 2014.

Τέλος, τα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ παράλληλα «τρέχει» και ο νέος έλεγχος των «κόκκινων δανείων» από την Blackrock που θα αποτυπώσει την πραγματικότητα στον τομέα εξυπηρέτησης των δανείων.

Τα stress test και η αποτελεσματική αναδιάρθρωση πρέπει να πετύχουν ώστε να διατηρηθεί το καλό επενδυτικό κλίμα που καταγράφηκε κατά την ανακεφαλαιοποίηση και εν συνεχεία, με την άσκηση των warrants από τους ιδιώτες μετόχους, να μειωθεί η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες και να διευρυνθεί η μετοχική τους βάση.
SHARE