ΤΡΑΠΕΖΕΣ: “ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ” ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΑ “ΚΟΚΚΙΝΑ” ΔΑΝΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αναφορά στις τράπεζες γίνεται στην Έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία που βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η έλλειψη προόδου από τις αρχές και τις τράπεζες στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο ξεκαθάρισμα και την ενίσχυση των τραπεζικών ισολογισμών με τη βοήθεια των ιδιωτών επενδυτών και των διοικήσεων και τη βελτίωση της κουλτούρας πληρωμών, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σημαντικά την ικανότητα των τραπεζών να παράσχουν περισσότερη πίστωση και να ενισχύσουν ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το κεφαλαιακό απόθεμα του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσε να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. 

SHARE