ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Στο τιμόνι ο Σοφοκλής Μιχαηλίδης

Το 14μελές μεταβατικό ΔΣ του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου , στην πρώτη μαραθώνια συνεδρίασή του, ανέδειξε τον κ. Σοφοκλή Μιχαηλίδη στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ερόλ Ριζά, αντιπρόεδρο της. Και οι δύο έχουν θητεία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη των διαδικασιών απορρόφησης της Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και προώθησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου.
Η Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να προωθήσει σημαντικές αλλαγές, με πρώτιστο μέλημα να είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, οπότε η νέα μετοχική βάση της εταιρείας θα εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.
SHARE