ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Το νέο διοικητικό Συμβούλιο

Νέο διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Ferrovie Dello Stato Italiane (FSI) και σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος:  Οράτζιο Ιακόνο, Στέλεχος της FSI
Διευθύνων Σύμβουλος : Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης

Μέλη :
Ντουίλια Μελίτο, Στέλεχος της FSI
Έστερ Μαρκόνι, Στέλεχος της FSI
Ιλάρια – Άννα Ντε Ντομίνικις,  Στέλεχος της FSI
Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Θεοφανίδου, Δικηγόρος
Βασίλειος Ζαβογιάννης, Εκπρόσωπος εργαζομένων

SHARE