ΤΑΞΙ – ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο

 

ΤΑ ΤΑΞΙ

Καταργείται το ελάχιστο όριο των 1.500 κυβικών-προβλεπόταν από το νόμο 4093/2012- που έπρεπε να διαθέτουν τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμισθώνονται από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εταιρείες και συνεταιρισμούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

– τα τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, οι εταιρείες και συνεταιρισμοί επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (ταξί) μπορούν να προχωρούν σε ολική εκμίσθωση με οδηγό, μέσω προκράτησης, επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστης διάρκειας έξι αντί 12 ωρών, ενώ απαγορεύεται η είσπραξη κομίστρου. Επίσης, μπορούν είτε να εκμισθώνουν είτε να έχουν ιδιόκτητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα για την μεταφορά, άνευ κομίστρου, των πελατών τους από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Στα αυτοκίνητα που μπορούν να διαθέτουν περιλαμβάνονται τα mini-bus έως 9 θέσεων

Σήμερα, το συγκεκριμένο επάγγελμα παραμένει «απελευθερωμένο» αλλά…κλειστό, μιας και η έκδοση νέων αδειών γίνεται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Πρακτικά, δεν μπορεί να ασκήσει «όποιος θέλει» το επάγγελμα του αυτοκινητιστή στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δύο κορεσμένα από ταξί αστικά κέντρα. Οι διευθύνσεις μεταφορών των εκάστοτε περιφερειών προκηρύσσουν διαγωνισμό για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση άδειας ταξί, με την αίτηση για την απόκτηση νέας άδειας να απαιτεί σειρά δικαιολογητικών, τυπικών προϋποθέσεων και εγγυητική επιστολή ύψους 5.000 ευρώ. Εάν ο αριθµός των φυσικών ή νοµικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει µεγαλύτερος από τον αριθµό των προς χορήγηση αδειών τότε διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση όπου συµµετέχει κάθε αιτών µε μία συµµετοχή.

Πέραν του κλάδου των ταξί, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού μπορούν να εκμισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα («γουρούνες»).

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Με τις νέες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσματα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα καθώς και η ύπαρξη των χωρισμάτων αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Όσον αφορά στον κλάδο των φορτηγών δημόσιας χρήσης, τελικά, δεν υπήρξε κάποια ρύθμιση. Σήμερα,  φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν άδεια φορτηγού δημόσιας χρήσης, ενώ απαιτείται το φορτηγό να ανήκει στην κατηγορία εκπομπών Euro V.

Τα προαπαιτούμενα της ύπαρξης φορτηγού ρύπων Euro V, όπως  και της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής 18.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 9.000 ευρώ για κάθε επόμενο έχουν υψηλό κόστος, λειτουργώντας ως τροχοπέδη για την πλήρη απελευθέρωση του εν λόγω κλάδου. Και αυτό τη στιγμή που για τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται  στις μεταφορές, το ύψος της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται στις 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και στις 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Πηγή:www.capital.gr

SHARE