Συνεργασία της CQSμε τον ΟΠΑΠ, για την εξυπηρέτηση πελατών

 

 

 

H CQS, ελληνική εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ανέλαβε την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών του.

Η συνεργασία με τον ΟΠΑΠ αφορά στη διαχείριση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών του τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο δικτύου των πρακτορείων του, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των παικτών και των συνεργατών του ΟΠΑΠ σε 24ωρη βάση, μέσω μιας υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες υποστήριξης και τον κεντρικό προσανατολισμό της εταιρείας για παροχή άριστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, σχεδιάστηκε από την CQS ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, το οποίο ενσωματώνει όλα τα στοιχεία ανάπτυξης των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ που προσφέρονται στους πελάτες του και έχει ως κεντρικό στοιχείο την αμεσότητα και την ευελιξία.

Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας, ο CEO της CQS, ΚωνσταντίνοςΧατζηανδρέου, σημείωσε «Συνεργαζόμαστε με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, της οποίας η ίδια η λειτουργία είναι προσηλωμένη στην άρτια και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και του δικτύου της. Έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών του ΟΠΑΠ και ευελπιστούμε ότι, μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών».

 

Για τη CQS

Η CQS αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων. Έχει εισάγει στην αγορά ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης της εξυπηρέτησης πελατών μεγάλων επιχειρήσεων και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες απόκτησης νέων πελατών, υπηρεσίες ανάλυσης, διερεύνησης, διατήρησης και ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λιανικής, του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. Η CQS, έχει συμπεριληφθεί στις Ισχυρότερες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπου περιλαμβάνονται οι εταιρείες με τα υψηλότερα επίπεδα πιστοληπτικής διαβάθμισης.

SHARE