Συγκροτήθηκε σε Σώμα το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, με την εκλογή των υπόλοιπων μελών του προεδρείου την Τετάρτη, μετά από μυστική ψηφοφορία.

Εκλέγονται: Α’ Αντιπρόεδρος: Μάκης Διόγος. Β’ Αντιπρόεδρος: Άρια Αγάτσα. Ταμίας: Χρήστος Μαζανίτης. Ειδική Γραμματέας: Αγγελική Γυπάκη.

SHARE