Στο www.publicrevenue.gr η πορεία των δημοσίων εσόδων

Ο ιστότοπος www.publicrevenue.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο επίτευξης των στόχων της ΓΓΔΕ, αλλά κυρίως να επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν  την εξέλιξη της είσπραξης των εσόδων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στο νέο κόμβο της η Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα δημοσιεύονται οι στόχοι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα επίτευξής τους, εκ μέρους των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΓΓΔΕ στα παρακάτω θεμελιώδη και κρίσιμα μεγέθη:

1) Είσπραξη παλαιών οφειλών
2) Ποσοστό Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους
3) Πλήθος τακτικών ελέγχων
4) Ποσοστό Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους
5) Πλήθος προσωρινών ελέγχων
6) Ποσοστό Είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους
7) Πλήθος ελέγχων που ελήφθησαν μέτρα

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες, θα προστεθούν επιπλέον και τα αντίστοιχα μεγέθη επίτευξής τους συγκεντρωτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα προοδευτικά και σωρευτικά τα οποία θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα επίτευξης στόχων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

SHARE