Στουρνάρας: Προκλήσεις η ανεργία, τα Κόκκινα Δάνεια και Δημόσιο Χρέος

Ο Δκτής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας μιλά στη 2η Ευρώ-Αραβική Σύνοδο “EU Arab World Summit” στο Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε ανάκαμψη και οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνονται καθώς οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική προσαρμογή αποφέρουν καρπούς τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε ομιλία του με τίτλο «Η ελληνική οικονομία:προοπτικές και κυριότερες προκλήσεις» στο 2ο EU-Arab World Summit.

Ο διοικητής ανέφερε πως η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,7% για το 2017 ενω προβλέπει επιτάχυνση σε 2,4% και 2,7% αντίστοιχα τα έτη 2018 και 2019.

«Οι ανισορροπίες των δημόσιων οικονομικών και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχουν πλέον διορθωθεί, σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρόνιζαν έχουν υλοποιηθεί, η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε και ο τραπεζικός τομέας διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια,» τόνισε.

Ομως, ο κ. Στουρνάρας πρόσθεσε πως «η Ελλάδα έχει ακόμη τρεις προκλήσεις να αντιμετωπίσει που αποτελούν κληρονομιά της κρίσης: το υψηλό ποσοστό ανεργίας, το υψηλό δημόσιο χρέος και το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.»

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αυτές οι τρεις προκλήσεις σε συνδυασμό με την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση της οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, παραμένουν οι κύριες προκλήσεις για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

«Επιπλέον, έχουμε ακόμα δρόμο για να μπορέσει η Ελλάδα να αντλήσει χρηματοδότηση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές με διατηρήσιμους όρους μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Προς το σκοπό αυτό, οι ελληνικές αρχές πρέπει να υλοποιήσουν με αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις που απομένει να γίνουν και να κλείσουν την τρίτη αξιολόγηση μέχρι το τέλος του έτους, ούτως ώστε να βελτιωθεί η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρέπει να εξειδικεύσουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους βάσει της συμφωνίας του Eurogroup και, σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, να αποσαφηνίσουν τη μορφή της στήριξης της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος,» τόνισε.

Αν γίνουν όλα αυτά, το επενδυτικό κλίμα θα βελτιωθεί και θα προσελκυσθούν ξένες άμεσες επενδύσεις, διευκολύνοντας την επιστροφή στη χρηματοπιστωτική κανονικότητα.

«Η ύπαρξη πιο ευέλικτων οικονομικών δομών, σε συνδυασμό με υγιείς θεσμούς και θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη, θα επιταχύνει την ανακατανομή των παραγωγικών πόρων υπέρ των εμπορεύσιμων και εξαγώγιμων αγαθών και υπηρεσιών, καθιστώντας την οικονομία ανθεκτικότερη στις μελλοντικές διαταραχές και αυξάνοντας τη μακροπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη,» κατέληξε.

SHARE