Στις τράπεζες η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ

Στις τράπεζες θα γίνεται η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ με δύο αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα. Η εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα συμμετέχει στην διαδικασία είσπραξης έναντι αμοιβής.

Στην απόφαση ορίζεται ακόμη ότι δεν απαιτείται εκ μέρους των υπόχρεων τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον βεβαιωμένο φόρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση η εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» συμμετέχει στην διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,06 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. Στους υπόχρεους προς καταβολή βεβαιωμένων οφειλών δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η αμοιβή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ, ορίζεται στο ποσό των:

α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος και

β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ).

SHARE