Σε βαθιά ύφεση η μεταποίηση, στις 41,4 μονάδες ο PMI

Tη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων τεσσάρων μηνών κατέγραψε η παραγωγή του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Markit.

Κλείνοντας στις 41,4 μονάδες, τιμή χαμηλότερη από τις 41,8 μονάδες του Νοεμβρίου, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) υπέδειξε περαιτέρω σημαντική επιδείνωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Η τιμή του δείκτη ήταν ίδια με τη μέση τιμή που καταγράφηκε σε όλη τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του τρίτου τριμήνου που ανερχόταν στις 42,0 μονάδες.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η παραγωγή στα εργοστάσια των ελλήνων παραγωγών μειώθηκε απότομα και με επιταχυνόμενο ρυθμό κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων περιορίστηκε έντονα σε σύγκριση με το Νοέμβριο, μολονότι σημαντική ήταν η μείωση της παραγωγής καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών.

SHARE