Σε ΟΤΕ και Byte η ηλεκτρονική συνταγογράφηση – Έπεσαν οι υπογραφές

Υπεγράφη μεταξύ της  κοινοπραξίας ΟΤΕ- Byte  και της  «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ»  η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» ( Αρ. Διακηρύξεως 9213/ 2012).
Η συμβατική αξία του έργου είναι 11.955.020,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και η προθεσμία εκτέλεσής του αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί για 18 μήνες.
Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
SHARE