Σαράντης: Ο εξωστρεφής όμιλος πέτυχε αύξηση πωλήσεων και κερδών στο 9μηνο

Αποτέλεσμα εικόνας για σαραντης χρηματιστηριοΑύξηση πωλήσεων και προ φόρων και τόκων κερδών (EBIT), εμφάνισε το εννεάμηνο του 2016 η Σαράντης η οποία πραγματοποιεί το 62,54% του συνόλου των πωλήσεών της στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 19,86% διαμορφούμενες σε 239,92 εκατ. ευρώ έναντι 200,17 εκατ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,61% στα 25,44 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων και τόκων κέρδη σημείωσαν αύξηση 42%.

Η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων κατά 11,2% και καθαρών κερδών κατά 15% στο σύνολο του έτους.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων, η συνεχής ανανέωση του πραϋντικού χαρτοφυλακίου καθώς και οι νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων και στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σημαντική είναι η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 12,85% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015.

Εντυπωσιακή ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,88% στα €89,88 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 62,54% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,72% στα €150,04 εκ. από €123,27 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Ο Όμιλος παρουσίασε αξιοσημείωτη ανάπτυξη κερδών, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών τόσο σε παραγωγικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα:

·   Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,61% στα €25,44 εκ. από €18,49 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,60% από 9,23% το εννεάμηνο του 2015.

·   Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €22,20 εκ. από €15,66 εκ. το εννεάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 41,76% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,25% από 7,82% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παρά τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού στίβου, τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες συνέχισαν να εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους κατά το εννεάμηνο του 2016.

Η διοίκηση θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Δεδομένης της μέχρι στιγμής θετικής πορείας, η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων κατά 11,2% και καθαρών κερδών κατά 15% στο σύνολο του έτους.

SHARE