Σαββαϊδου: Οι τέσσερις προκλήσεις της φορολογικής διοίκησης

590_e88babf7035cd30ad16834fbe4cd28e9
Στο 11o ετήσιο συνέδριο Athens Tax Forum, η Γενικής Γραμματέως Δημοσιών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κυρία Κατερίνα Σαββαϊδου τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής και εκπαίδευσης των στελεχών της φορολογικής διοίκησης με στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το παρών έδωσαν και σε αυτή την διοργάνωση, εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητας, καταθέτοντας τις απόψεις τους πάνω σε επίκαιρα θέματα αναφορικά με την φορολογική πολιτική της χώρας, πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στην προσαρμογή του ρόλου της φορολογίας στις ειδικές ανάγκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, φοροδιαφυγή και ενσυνείδητη φοροαποφυγή, αλλά και πολιτικές καλής φορολογικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας της, με την οποία ολοκληρώθηκε και το συνέδριο, η κυρία Κατερίνα Σαββαϊδου επικεντρώθηκε στις τέσσερις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες είναι οι εξής: Μεγιστοποίηση των εσόδων – Ενίσχυση εκούσιας καταβολής των φόρων – Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής – Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της διοίκησης. Επιπλέον αναφέρθηκε στους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν το έργο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θέτοντας κάποια παραδείγματα εξωτερικών παραγόντων, όπως η έλλειψη ρευστότητας η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην καταβολή των φόρων από τους φορολογούμενους και εσωτερικών όπως, την αποχώρηση 3.500 έμπειρων υπαλλήλων που αυτό ουσιαστικά είχε ως αποτέλεσμα τόσο την μείωση του αριθμού των υπαλλήλων όσο και την μείωση του κόστους εκπαίδευσης.

Τέλος επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής και εκπαίδευσης των στελεχών της φορολογικής διοίκησης με στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν, την ενίσχυση των τελωνείων την αναδιοργάνωση των τμημάτων επίλυσης διαφορών.

Η κυρία Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών, λίγο νωρίτερα παρουσίασε τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στον χώρο των τελωνείων και την συμβολή τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: ” Η κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε είναι εκείνη της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Υπηρεσίας, την άρση του ελλείματος πληροφόρησης των οικονομικών φορέων. Στοχεύουμε στην άρση των περιορισμών και στην δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και πρόσβασης στην πληροφορία “. Αναφέρθηκε επίσης στις νέες δυνατότητες και υπηρεσίες της Τελωνειακής Διοίκησης, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα πλέον στις επιχειρήσεις “να δημιουργήσουν ένα γερό υπόβαθρο και ένα πλαίσιο αξιοπιστίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον”. Από την ομιλία της δεν έλειψε μια επιγραμματική αναφορά στις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την διευκόλυνση του εμπορίου σύμφωνα με την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου και την εξέλιξη των μεγάλων ελληνικών λιμανιών σε διεθνή διαμετακομιστικά κέντρα.

“Είναι προφανές ότι με τις δράσεις που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, υποστηρίζουμε το όραμα για τη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και των νέων επιχειρήσεων. Έχουμε διαμορφώσει ένα περιβάλλον διαφάνειας, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και με αισθητή μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των απαραίτητων διαδικασιών.” Τέλος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Τελωνειακής Υπηρεσίας σε θέματα προστασίας υγείας, ασφάλειας των πολιτών και λαθρεμπορίου όπως και την σύσταση 12 κινητών ομάδων δίωξης με αντικείμενο τους την διενέργεια ελέγχων σε όλη την επικράτεια, οι οποίες θα συνδράμουν ουσιαστικά στην μείωση του λαθρεμπορίου, στην αύξηση των κρατικών εσόδων και την προάσπιση του νόμιμου εμπορίου. “Τα Ελληνικά Τελωνεία έχουν ήδη μπει στον δρόμο του εκσυγχρονισμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η διευκόλυνση του εμπορίου προϋποθέτει την ομαλή συνεργασία όλων μας. Κοινός στόχος είναι η προώθησή ικανοποιητικών λύσεων”.

SHARE