Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

[UPD] Εύσημα για τα δημοσιονομικά αλλά και τις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία.

Η Κομισιόν κάνει λόγο για success story στο δημοσιονομικό πεδίο αλλά και στις μεταρρυθμίσεις παράλληλα όμως:

• Το δημοσιονομικό κενό του 2015 υπολογίζεται στο 1,1% του ΑΕΠ (περίπου 2 δισ. ευρώ) αντί 1,8% του ΑΕΠ που ήταν η εκτίμηση τον Ιούλιο του 2013.

• Το χρηματοδοτικό κενό μέχρι τον Μάιο του 2015 υπολογίζεται σε 5,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να καλυφθεί, σύμφωνα με την ΕΕ μέσω repos και αξιοποίησης κεφαλαίων που υπάρχουν σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Τα σενάρια για το χρέος

Η δυναμική του χρέους υποδεικνύει οριακή επιδείνωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2013, αναφέρει η έκθεση. Όμως ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί ορατά από το 2015 κι έπειτα καθώς θα ενισχύεται η ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνασμα θα γίνεται πιο ουσιαστικό. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται προς το 125% του ΑΕΠ το 2020 και το 112% του ΑΕΠ το 2022, με την προϋπόθεση πλήρους εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Οι προβλέψεις αυτές όμως, θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν λίγο πτωτικά σε περίπτωση που ορισμένες εξελίξεις στις αγορές που αφορούν στις τράπεζες εξελιχθούν πιο ευνοϊκά από ότι εκτιμάται τώρα, σημειώνει η Κομισιόν.

Τα περισσότερα σενάρια των στρες τεστ για τη βιωσιμότητα του χρέους περιλαμβάνουν αισθητή μείωση του λόγου χρέους από τα τρέχοντα επίπεδα. Στο δυσμενές, αρνητικό σενάριο του σοκ, ο λόγος θα μειωθεί αρχικά, αλλά θα σταθεροποιηθεί στη συνέχεια σε υψηλά επίπεδα. Αντιθέτως, στο πιο ήπιο σενάριο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί στο 110% από το 2020.

«Συμφέροντα» απειλούν το πρόγραμμα

Υψηλοί παραμένουν οι κίνδυνοι εφαρμογής του προγράμματος. Η μακροοικονομική ανάκαμψη φαίνεται τώρα ότι έχει εδραιωθεί πιο σταθερά από ότι αναμενόταν τον Ιούλιο του 2013, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι, ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των κατεστημένων συμφερόντων. Οι βιώσιμες και αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στη δημόσια διοίκηση και για την πάταξη της διαφθοράς θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να στηρίξουν την ανάκαμψη των επενδύσεων, ενώ η αναβολή αυτών των μεταρρυθμίσεων και η ατελής εφαρμογή τους θα μπορούσε να παρατείνει το μεγάλο βάρος για την οικονομία, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη ουσιαστικής βελτίωσης στην απασχόληση και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δυσκολίες στην σταθερή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Οι μεταρρυθμίσεις – κλειδιά στην διαχείριση των εσόδων και τη διοίκηση του δημοσίου αρχίζουν τώρα να αποδίδουν καρπούς, αλλά οι αναβολές μπορεί να διακυβεύσουν τη δημιουργία εσόδων στην οποία βασίζονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις.

Η πρόοδος στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική εάν το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον οδηγήσει σε ισχυρότερη συμμετοχή και υψηλότερα έσοδα. Παράλληλα όμως, θα μπορούσαν να υπάρξουν αναβολές από τη διατήρηση των σημαντικών εμποδίων και τη διοικητική αναποτελεσματικότητα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα ήταν σημαντικό να υπάρξουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά για να ολοκληρωθεί η στροφή προς ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για να υπάρξουν σημαντικές νέες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων.

Οι ευαισθησίες σε αυτό τον τομέα όμως, καθιστούν δύσκολη την επίτευξη προόδου, σημειώνει η Κομισιόν. Τέλος, η έλλειψη προόδου από τις αρχές και τις τράπεζες στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο ξεκαθάρισμα και την ενίσχυση των τραπεζικών ισολογισμών με τη βοήθεια των ιδιωτών επενδυτών και των διοικήσεων και τη βελτίωση της κουλτούρας πληρωμών, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σημαντικά την ικανότητα των τραπεζών να παράσχουν περισσότερη πίστωση και να ενισχύσουν ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.

Οι απαιτήσεις για τη δόση του Μαϊου (1 δισ. ευρώ)

* Ο νόμος για το υπαίθριο εμπόριο
* Ο νόμος για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και τον χωροταξικό σχεδιασμό.
* Ανανέωση της λίστας φόρων υπέρ τρίτων
* Υιοθέτηση κώδικα συμπεριφοράς για την κυβέρνηση στη μάχη κατά της διαφθοράς
* Σχέδιο για την είσπραξη των οφειλών με υπουργική απόφαση των υπ. Οικονομικών και δικαιοσύνης
* Νόμος που να διασφαλίζει πρόσβαση στα φάρμακα ανασφάλιστων και θα μειώνει το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων.

Οι απαιτήσεις για τη δόση του Ιουνίου (1 δισ. ευρώ)

• Νόμος για ένταξη στο ΕΤΕΑ των επικουρικών ταμείων και υιοθέτηση της φόρμουλας ώστε οι συντάξεις που θα δίνονται να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ταμείων (εφαρμογή Ιανουάριος 2015)
• Δασικός νόμος
• Νόμος για μείωση γραφειοκρατίας
• Κατάργηση από Ιανουάριο 2015 των φόρων υπέρ τρίτων που πηγαίνουν στα επικουρικά Ταμεία
• Νόμος για τη «μικρή ΔΕΗ» και αποπληρωμή των οφειλών Δημοσίου στην εταιρεία.
• Νόμος για τη χρηματοδότηση κομμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σχολιάζοντας την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

“H Ελλάδα βρίσκεται πια στο δρόμο της ανάκαμψης σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν. Η οποία προβλέπει ότι φέτος, το 2014, θα υπάρξει για πρώτη φορά άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,6% μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια λιτότητας. Του χρόνου, το 2015 προβλέπει σημαντική ανάπτυξη κατά 2,9%, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2016 προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά 3,7%! Κι όλα αυτά σημαίνουν ασφαλώς και εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις αυτές είναι ιδιαίτερα συντηρητικές και δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν ήδη ή γίνονται τώρα και οι οποίες θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνουν τις θετικές εξελίξεις στον τομέα της ρευστότητας, ούτε τις θετικές επιπτώσεις από τι διανομή του κοινωνικού μερίσματος.

Η Ελλάδα κατάφερε τα τελευταία δύο χρόνια να πάει καλύτερα από τις προβλέψεις και από το πρόγραμμα. Το ίδιο θα συνεχίσει από δω και μπρός.

Η χώρα μας γυρίζει πλέον σελίδα και μπαίνει στο δρόμο της ανάκαμψης. Το παραδέχονται πια και επίσημα οι πιο αυστηροί κριτές, με τα πιο συντηρητικά κριτήρια”.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:

Σήμερα, Παρασκευή, μετά το μεσημέρι στέλεχος της τρόικας από την πλευρά της Ευρωπαικής Επιτροπής θα παρουσιάσει στις Βρυξέλλες την έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας (μετά τον τελευταίο έλεγχο που οδήγησε στην απελευθέρωση της δόσης των 6,3 δισ. ευρώ).

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

Τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα τεθούν από την τρόικα και αναμένεται να αποτελέσουν σημεία έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης είναι:

  • η αντιμετώπιση του «κενού πόρων» το οποίο δημιουργείται στο ασφαλιστικό σύστημα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες από την 1η Ιουλίου και τη σταδιακή κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων
  • η ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, πολιτική που η τρόικα θέτει ως αναγκαία προυπόθεση για τη μείωση της ανεργίας που κινείται στο 26% για το σύνολο του πληθυσμού και στο 54% για τους νέους.
  • η μεταρρύθμιση των δομών είσπραξης των φόρων και ειδικά του ΦΠΑ όπου οι απώλειες εσόδων για το κράτος είναι τεράστιες, και
  • η επίλυση του ζητήματος της βιωσιμότητας του χρέους για το οποίο επιχειρείται μια πρώτη αποτύπωση από την πλευρά της τρόικας.
SHARE