ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ως τις 9 Απριλίου για να μην κοπεί η σύνταξη

Μέχρι και το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης, 9 Απριλίου, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και οι δικαιούχοι μερισμάτων του Δημοσίου και των Ταμείων θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr)) για τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ Έτσι, θα αποφευχθεί και η αναστολή συντάξεων και μερισμάτων στο τέλος Απριλίου λόγω έλλειψης έγκυρων στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ – ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
• οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ έχουν τη δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ( www.ika.gr) «Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» και «Ενημέρωση Στοιχείων Συνταξιούχων», να πληροφορούνται για το εάν υπάρχει κατεγεγραμμένος ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ στα αρχεία του ΙΚΑ και σε περίπτωση έλλειψης να συμπληρώνουν τα σωστά στοιχεία.

• οι συνταξιούχοι όλων των υπόλοιπων ταμείων κύριας και επικουρικής σύνταξης μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ με τίτλο «Συμπλήρωση στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε (www.idika.gr) και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ(www.amka.gr)

Τα παραπάνω, δεν αφορούν στους συνταξιούχους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς στα σχετικά αρχεία δεν υπάρχει έλλειψη σε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

SHARE