ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ: Αυξήσεις έως 100 ευρώ – Ποιοι τις δικαιούνται

Ακόμα και άνω των 100 ευρώ αύξηση στις επικουρικές τους συντάξεις, θα δουν χιλιάδες συνταξιούχοι. Ωστόσο, η αύξηση είναι περιορισμένης χρονικής ισχύος, αφού οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου παρακράτησης.

Με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι κρατήσεις δεν θα υπολογίζονται αυτοτελώς με συντελεστές 5- 15% αλλά με τους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας, στους οποίους συνυπολογίζεται όμως και η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με αφορολόγητο 9.550 ευρώ.

Έτσι, όλα τα ποσά των επικουρικών συντάξεων και βοηθημάτων τα οποία είναι σε ετήσια βάση χαμηλότερα των 9.550 ευρώ δεν θα υπόκεινται πλέον σε κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια να αυξηθούν τα καθαρά ποσά όλων σχεδόν των επικουρικών συντάξεων και βοηθημάτων κατά 5,2% έως 17,3% ή κατά 4,93 έως και 103,43 ευρώ το μήνα…

SHARE