ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Έτοιμο το σχέδιο εξορθολογισμού τους – Μένουν 4 από τις 14

Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για τις συνεταιριστικές τράπεζες.

Με στόχο τον εξορθολογισμό του κλάδου, στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο σχέδιο περιγράφεται αναλυτικά το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καθεμία συνεταιριστική τράπεζα, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας.

Το σχέδιο αυτό θα παρουσιαστεί από την κυβέρνηση στην τρόικα για την …απαραίτητη έγκριση.

Συνολικά η κεφαλαιακή ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών υπολογίζεται πως θα φτάσει τα 260 εκατ. ευρώ.

Από τις 14 συνεταιριστικές τράπεζες αναμένεται να μείνουν σε λειτουργία περίπου τέσσερις και οι υπόλοιπες θα διαχωριστούν σε good και bad bank, με τις καταθέσεις και τα ενήμερα δάνεια τους να μεταβιβάζονται σε συστημικές τράπεζες.

SHARE