ΣΤΑ 10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Θηλιά στο λαιμό των Ελλήνων είναι τα φορολογικά χρεή, καθώς 2.653.032 φορολογούμενοι πολίτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές απ’ την 1η Ιανουαρίου του 2013 έως το τέλος Ιανουαρίου 2014 συνολικού ύψους 10,098 δισ. ευρώ.

Από στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι από την 1η Ιουνίου 2013 οπότε ενεργοποιήθηκε η πάγια ρύθμιση φορολογικών χρεών, έως το τέλος Ιανουαρίου 2014, εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση οφειλέτες με σύνολο χρεών 529,5 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 5,24%. Από αυτά έχουν εξοφληθεί 304,7 εκατ.

Σε ότι αφορά τη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας, η οποία αφορά σε παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2012, αυτά ανέρχονται σε 52,5 δισ. ευρώ και αφορούν 1.274.481 φορολογούμενους.

SHARE